banner

Korting bij bestelling van meerdere boeken

Bestel als opleidingsinstituut, intervisiegroep, leesgroep, studiegroep, lotgenotengroep, boekhandel, supervisiegroep, school of team de boeken tegelijkertijd, dan is de volgende meerstuks korting mogelijk:

Eén boek komt op € 30,00
Twee boeken voor € 40,00
Vier boeken voor € 50,00
Zes boeken voor € 60,00

Vanaf het aantal van zes boeken of meer is binnen de non-profit praktijk de bodemprijs € 10,00 per boek. De porto en verzendkosten komen er nog bij. Met deze bestelling steun je de missie vroegsignalering en preventie van kindermishandeling en het getraumatiseerde kind ín de inmiddels volwassene, hartelijk dank daarvoor!

Dr. René Gruythuysen,onderzoeker en postacademisch docent kindertandheelkunde en cariologie: ‘Het bevuilde nest van José Al. De auteur is er in geslaagd de complexe problematiek van kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie op indringende wijze voelbaar te maken voor de lezer. Bij vluchtig doorlezen lukt dat niet.
Pas door herlezing van bepaalde hoofdstukken ga je steeds beter begrijpen wat een onveilige situatie met het kind en zijn omgeving doet. Het boek zou binnen Jeugdzorg, huisartsen en psychologen verplichte kost moeten zijn, net als voor bestuurders en politici die hiervoor verantwoordelijk zijn.’