Boekrecensies

Drs. Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog- psychotraumatherapeut en docent: 'Een indrukwekkend boek over een kwetsbaar onderwerp, vroegkinderlijke traumatisering. Beschreven in een mooie mengeling van het levensverhaal van Astrid en informatie over de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering op het opgroeien van een kind en het gezinssysteem. De vormgeving met veel bijzondere foto's en gedichten is daarbij ook heel bijzonder en zeer verzorgd.'

Drs. Anita de Nennie, psycholoog en docent: 'Ik heb ‘Het Bevuilde Nest’ van José Al gelezen. Wat een mooi compleet boek! Het is in gevoelige en tegelijkertijd heldere bewoordingen geschreven, waardoor toegankelijk voor een groot publiek, ook qua leeftijd. Naast een verscheidenheid aan (seksueel) misbruik ervaringen, huiselijk geweld en affectieve verwaarlozing bevat het een degelijke onderbouwing, poging tot verklaring en onderzoeksuitkomsten. Een diep menselijk boek over een van de meest pijnlijke taboes van onze tijd. Ervaringsdeskundigen, professional of geïnteresseerde, voor iedereen is dit een zeer leerzaam en indrukwekkend boek.'

Jan Datema voormalig regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en zeden: Ik vind dit boek een must voor iedereen in deze keten van geweld. Slachtoffers, getuigen, èn plegers kunnen zich in dit boek herkennen. In dit belangwekkende boek zijn vele schrijnende voorbeelden beschreven. Het geeft inzicht in het leed dat slachtoffers thuis ondergaan. Daar waar een kind zich het veiligst zou moeten voelen, is het erger dan in een gevangenis. In het boek las ik dat dierenmishandeling ook een belangrijk signaal kan zijn van huiselijk geweld, iets dat ik herken uit mijn politiepraktijk. Bij dierenmishandeling moet dus actief worden doorgevraagd naar de oorzaak. Het is een vindplaats van geweld. Laat dit boek een eerste aanzet zijn om iets met de situatie te doen, niets doen is geen optie.

Esther de Wildt, systeemtherapeut binnen forensische psychiatrie: 'Ondanks 30 jaar werkervaring binnen de GGZ en Jeugdzorg ben ik niet eerder een boek tegen gekomen die zo helder de essentie beschrijft in klare 'mensentaal' over gevoel, gedrag en gevolgen van kindermishandeling. En dat is de weg om met mensen die hulp zoeken in gesprek te zijn. Het is juist naast de bestaande modellen en methoden een boek wat mij handvatten en woorden geeft om wat ik voel en denk te zien en horen, te bevragen! En zo de essentie van de gevolgen te kunnen vatten.'

Lisa Nicola, Maatschappelijk Werker bij Veilig Thuis: 'Dit boek over hoe het is op te groeien in een onveilig gezin is heel belangrijk. Het is schokkend maar zeer verhelderend geschreven met respect en liefde voor slachtoffers, overlevers. Het boek beschrijft buiten de kaders en bekende systemen heel helder wat signalen zijn die vaak over het hoofd worden gezien waardoor de onveiligheid voortduurt. Door dit boek leren we dat wanneer iets onvoorstelbaar lijkt er een alarmbel moet rinkelen, want juist dat is het. Onvoorstelbaar waar. Ik heb mij opgegeven voor het 'Napraten' over het boek en de lezing, dat heeft mij nog meer inzichten gegeven.'

Evelien Erkut, Gezinshulpverlener/Jeugdhulpverlener: 'Ik heb nog nooit een boek in handen gehad door mijn studie en werkjaren heen waarin de signalen zo helder beschreven staan. Dit heb ik dan ook altijd gemist en maakten me ook onzeker in het herkennen van signalen. Het is helder en beeldend geschreven, waar kennis en ervaring op geheel andere wijze beschreven worden dan de theorieboeken tot nu toe. Toen ik begon met lezen kon ik ook niet meer stoppen. Het verhaal grijpt je vast en neemt je mee op die wijze dat je de signalen met iedere vezel in je lijf gaat voelen. Dan is het zo'n meerwaarde om je voor het 'Napraten' op te geven. Ik heb al mijn gedachten en vragen kunnen delen met José en andere deelnemers. Dat heeft mij veel goeds gebracht.'

Wim Salters, Gezinsmanager en Jeugdbeschermer Amsterdam: Dank dat je dit boek geschreven hebt. Het heeft mij recht in het hart geraakt en mijn geest verrijkt. Wat een prachtig boek ondanks alle pijn en verdriet. Je hebt een vorm gevonden (tekst, beelden, poëzie) die diep raakt en inzicht geeft. Er spreekt zoveel verdriet maar tegelijkertijd ook zoveel kracht uit jouw reflectie en wijsheden, maar ook uit de heldere en praktische handvatten. Er is nog weinig bekend en geschreven over transgenerationeel kindermisbruik door beide ouders. En zeker niet van hoogopgeleide ouders die hoog op de maatschappelijke ladder staan.

Hilde Zuurman, professioneel coach&relatietherapeut: 'Dankbaar ben ik voor het indrukwekkende boek van José. Door haar concrete en beeldende schrijversstijl raakt ze me diep. Ze neemt me zo mee in een verhaal van een onschuldig kind, dat in stilte in (een voelbaar wordende) ‘gevangenschap’ moet zien te overleven. Met structureel en langdurig afschuwelijk leed. Hopelijk ervaren deze slachtoffers dat ze ooit weer eigenaarschap hebben over hun lichaam in vrijheid - Met nieuwe inzichten erbij zal ik scherp zijn wanneer er alarmbellen afgaan in mijn (werk-)omgeving…'