banner

'Van verscheurdheid naar heelheid'

Met hart en ziel, tezamen met kennis en kunde zet José zich in binnen de missie vroegsignalering en preventie van kindermishandeling want geweld hoort nergens thuis. Binnen haar dagelijkse praktijk in de psychotraumahulpverlening en persoonlijk leven, ontmoet zij veel volwassen mensen die het getraumatiseerde jonge kind dagelijks met zich meedragen. Als een voelbaar en voor de omgeving vaak onzichtbaar juk vol pijn, dat maakt mensen bijzonder eenzaam.

Naast gevoel van mededogen en respect raakt haar dit als medemens tot diep in haar ziel. De gevoelens en gedachten, vertrouwt zij het meest aan papier toe. Daar op het papier wordt in alle stilte de poëzie en collagekunst geboren. Deze expoësitie is tot leven gekomen vanuit de ervaring dat poëzie en kunst een zachte beeldende vorm is om het zwaardere thema van kindermishandeling op een speelse manier naar voren te brengen en in het licht te zetten bij een zo breed als mogelijk publiek.

De laagjes verf en de collage kunst over het werkelijke beeld van de foto heen, symboliseert de verborgen en veelal vermeden wereld van het kind die gevangen zit in de ingedikte sfeer van kindermishandeling. Uit gevoel van onveiligheid ligt de puurheid van het werkelijke beeld van het kind verscholen achter verschillende laagjes van angst, tezamen met de verscheurdheid en verwarring die uit het doek naar voren komen. De veelal verborgen signalen van kindermishandeling zijn - symbolisch - in beeld gebracht op het doek.