Themadag 1

Waar gaat het deze dag over? Deze eerste themadag gaat over het getraumatiseerde kind dat voortleeft ín de volwassene – nadat het onveilige bevuilde nest verlaten is. Met deze dag richt zij zich op de mensen die (nog meer) verdieping, inzicht, kennis en kunde willen verfijnen en ontwikkelen in transgenerationeel trauma en het getraumatiseerde kind dat voortleeft ín de inmiddels volwassene.

Kindermishandeling gaat in eerste instantie om het kind, maar kinderen groeien op en zijn op een gegeven moment volwassen. Veel van deze volwassenen lopen rond met onverwerkt of onvoldoende verwerkte gevolgen van kindermishandeling. Wanneer de jong volwassene het leven tegemoet treedt terwijl alle alarmbellen van het overlevingsmechanisme áán zijn blijven staan. Het Stockholmsyndroom wat onder de inmiddels volwassen huid is gekropen en de verborgen complexe PTSS.

Wat kun je deze dag verwachten? Deze dag spreekt letterlijk en figuurlijk tot de verbeelding, ondersteund door het veelvuldig gebruik van beeldtaal. Het is een levendige mix tussen psycho educatie, ondersteund door het delen van haar jarenlange praktijkervaringen en onderzoeksresultaten. Met het accent op zelfreflectie door verdiepende schrijfexposure en oefeningen in traumagerichte therapie. Als ervaringsdeskundige kun je dit inzetten naar verdere verdieping en verwerking. Als zorgprofessional kun je dit inzetten om je (nog) verder te kunnen verplaatsen in je cliënten/patiënten/leerlingen/pleegkinderen.

Voor wie is deze dag bedoeld? Een samenkomst en deskundigheidsbevordering voor de volle breedte van onze zorgprofessionals binnen de sociale kaart. Zoals hulpverleners, docenten, psychologen, jeugdbeschermers, huisartsen en therapeuten, tezamen met ervaringsdeskundigen en herstelwerkers. Vanuit haar jarenlange goede ervaringen heeft zij ervoor gekozen om deze doelgroepen vanuit de verschillende achtergronden juíst samen te laten komen, in plaats van ze gescheiden te groeperen. Dit blijkt namelijk een bijzonder helpende, verhelderende en helende aanvulling op elkaar te zijn. Want van wie kunnen we nu meer leren dan van elkaar?

Ben je een lotgenoot met nog onvoldoende verwerkte pijnsporen? Een lotgenoot is net zoiets als een landgenoot: je hebt in algemene zin dezelfde achtergrond, je spreekt sneller ‘dezelfde taal’ door het opgroeien in onveiligheid, je begrijpt ‘elkaars cultuur’ door spanningsvol groot te groeien. Heb je meer behoefte om deze themadag te volgen in een groep die alleen uit lotgenoten bestaat? Leef je nog dagelijks met de 'echo's uit je verleden'? Ligt je behoefte meer bij therapie dan bij persoonlijke ontwikkeling? Kijk dan onder het kopje 'Lotgenoten' of dat niet beter aansluit bij jouw behoefte?

Wat neem je mee uit deze dag? Door het (nog beter) leren herkennen en kunnen plaatsen van de traumasporen van jezelf en/of je cliënten/patiënten/leerlingen zal deze jouw nabijheid en verbondenheid vanuit een werkelijk begrijpende houding meer kunnen ervaren. Je zult in je dagelijks leven en/of werk logischer verbanden kunnen leggen tussen 'toen en nu'. En je hebt eenvoudig in te zetten tools meegekregen om thuis en/of op je werk mee verder te gaan.

Hoe gaat het werken in een groep? Hoewel je deze dag in groepsverband doorbrengt - met minimaal zes en maximaal acht personen - kun je dit desgewenst in stilte doen. Je deelt alleen wat jij wilt delen, je hóeft sowieso niets te delen! De regie ligt altijd bij jou. De verdiepende zelfreflectie verloopt middels schrijfexposure en persoonlijke oefeningen. Uit ervaring zijn er verschillende korte pauzes om te ontladen en er ‘letterlijk even uit te gaan’: een frisse neus halen, de benen strekken, naar het toilet of iets drinken.

Data Themadag 1 van 10.00 tot 15.00 uur
Attentie: vanwege persoonlijke omstandigheden houdt José voor onbepaalde tijd een sabbatical van haar werk in de praktijk. Zodra zij het groepswerkweer oppakt, dan komt de agenda hier op de website te staan.
Graag tot een later moment in de tijd.