Lezing & Boek

Deze twee uur durende verdiepende lezing gaat over het ontstaan van een gedesorganiseerde hechting door vroegkinderlijk- en transgenerationeel trauma. Het ontstaan van een 'sluipenderwijs trauma'. Van de zwangerschap tot de geboorte, van het kind tot de jong volwassene, met alle gevolgen van dien.

Voor wie is deze lezing bedoeld? Deze lezing is voor iedereen die een maatschappelijke bijdrage wil leveren aan het vergroten van traumasensitiviteit rond het (h)erkennen van kindermishandeling. Want dit onderwerp treft ons allemaal in de samenleving, ook al beseffen we dat soms niet! Het is een samenkomst en deskundigheidsbevordering voor de volle breedte van onze zorgprofessionals binnen de sociale kaart. Zoals hulpverleners, docenten, (verzorgings)huisartsen, therapeuten, ervaringsdeskundigen, lotgenoten, herstelwerkers en iedereen met interesse.

Vanuit mijn jarenlange goede ervaringen heb ik ervoor gekozen om deze doelgroepen vanuit de verschillende achtergronden juíst samen te laten komen, in plaats van ze gescheiden te groeperen. Dit blijkt namelijk een bijzonder helpende, verhelderende en helende aanvulling op elkaar te zijn. Zo komt er tijdens de lezingen een dwarsdoorsnede van onze maatschappij bij elkaar.

Wat kun je van deze lezing verwachten? Het spreekt letterlijk en figuurlijk tot de verbeelding, ondersteund door het veelvuldig gebruik van beeldtaal. Het is een levendige mix tussen psycho educatie, ondersteund door het delen van haar jarenlange praktijkervaringen en onderzoeksresultaten. Met het accent op zelfreflectie om de traumasensitiviteit te vergroten, is deze lezing een voorproefje op de themadagen.

Als ervaringsdeskundige kun je de lezing inzetten om het empathisch vermogen naar jezelf vergroten. Zodat er steeds minder behoefte is aan erkenning van buitenaf, een vorm van hernieuwde hechting met jezelf. Als zorgprofessional kun je dit inzetten om je (nog) verder te kunnen verplaatsen in je cliënten/patiënten/leerlingen/pleegkinderen. En als louter belangstellende kan de gedeelde informatie een verrijking zijn in het besef dat ook jij hier iets mee kan doen.

Aan het einde van de lezing krijgt iedereen de tweede druk van het herziene en aangevulde boek 'Het bevuilde nest' mee!