Werkervaring

In de beginjaren van haar loopbaan begeleidt José vanuit de G.G.Z. met plezier en enthousiasme mensen met een psychiatrische beperking, persoonlijkheidsproblematiek en psychotrauma. Zowel in de instelling als in de thuissituatie. Werkend vanuit het rehabilitatiemodel als inspiratiebron, steeds opnieuw de focus brengen naar de mogelijkheden in plaats van vastlopen op de moeilijkheden. Zonder voorbij te gaan aan de pijn die iemand in zijn problemen kan ervaren. Deze mensvisie vormt de basis van haar verdere werk.

Inmiddels heeft zij zich met het klimmen der jaren steeds meer gespecialiseerd in het werken met mensen met een vaak onzichtbare rugzak. Deze onzichtbare rugzak is voor de omgeving niet zichtbaar, maar voor de drager ervan wel constant merkbaar en voelbaar. Het zijn de mensen die de last van een niet voldoende verwerkt of onverwerkt trauma bij zich dragen. Door vormen van (emotionele) verwaarlozing, huiselijk geweld en/of vormen van misbruik. Zoals seksueel- en/of narcistisch misbruik.