Werkwijze

De door José aangeboden therapie vindt overzichtelijk plaats in een vijftal stappen: Intake, advies, therapie, evaluatie en afsluiting. De therapieduur is wisselend: zo kort als kan en zo lang als nodig. Vanuit haar jarenlange ervaring is gebleken dat intensieve sessies van 45 minuten, in een overzichtelijk twee wekelijks traject goed werkt om de gewenste verandering, verbetering en verwerking teweeg te brengen.

Dit betekent (gemiddeld genomen) een intakegesprek, tien therapiesessies en als afsluiting een evaluatiegesprek. Wanneer de therapie is afgerond, dan vindt er na twee maanden een follow up gesprek plaats om terugval te voorkomen (een nazorggesprek). Dit betekent (gemiddeld genomen) een traject van twaalf bijeenkomsten. Soms is doorverwijzing naar elders een beter alternatief.

Veel mensen komen van verder weg naar de praktijk gereden, in een straal tussen Almelo, Meppel, Assen, Drachten en Groningen. Met hen spreek ik vaak een dubbele sessie per keer af, zodat de reistijd en therapietijd beter met elkaar in evenwicht zijn en het de moeite loont om te komen.